دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامي عام)

شماره ثبت: 22543 - شناسه ملی: 10100681073

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و نماینده اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام) که در ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1395/04/30 در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان تشكيل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1 – استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1394/12/29
2 – بررسی و تصویب صورت هاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان براي سال مالی منتهی به 1394/12/29
3 – انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال 1395 و تعيين حق الزحمه ايشان
4 – انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
5 – انتخاب اعضای هیئت مدیره
6 – تقسیم سود
7 – تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
8 – تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
9 – بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1395
10 – سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادي می باشد
همراه داشتن اصل و كپي كارت ملي، جهت حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع عمومي الزامي است

هیئت مدیره شرکت كيسون (سهامي عام)